SCIndeks - Članak

Kao komisije za hipertenziju, hipertenzija - Kroatiska-Svenska Ordbok - Glosbe

9. Kako pobijediti visok krvni pritisak - dr Sang Lee

Na temelju članka Ovim Pravilnikom određuju se rokovi do kojih može trajati privremena nesposobnost za rad zbog bolesti, ozljede ili drugih okolnosti u daljnjem tekstu: bolovanje osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u daljnjem tekstu: Zavod koje utvrđuje izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi, odnosno u privatnoj praksi koji ima ugovor sa Zavodom.

Članak 2.

znakovi ventrikularne hipertonije

Rokovi do kojih najdulje može trajati bolovanje osiguranika Zavoda iz članka 1. Članak 3.

gori s hipertenzijom

Nakon proteka roka najduljeg trajanja bolovanja za određenu bolest iz članka 2. Članak 4. Izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite obvezan je prekinuti bolovanje osiguranika i prije isteka roka iz članka 2.

Članak 5.

učestalo mokrenje hipertenzija

Ako je prema ocjeni izabranog doktora, a nakon provedenog liječenja i medicinske rehabilitacije zdravstveno stanje osiguranika takvo da se daljnjim liječenjem ne može poboljšati te je kod osiguranika nastupila trajna nesposobnost za rad, kao i u slučaju kada bolovanje traje neprekidno 6 mjeseci izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite obvezan je uputiti osiguranika nadležnom tijelu mirovinskog osiguranja koje donosi ocjenu radne sposobnosti i invalidnosti.

Iznimno od odredbe stavka 1. Članak 6.

njegov stupanj hipertenzije i rizike

Nadzor nad korištenjem bolovanja sukladno odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i ovoga Pravilnika obavlja Zavod putem tijela ovlaštenog za kontrolu bolovanja sukladno općem aktu Kao komisije za hipertenziju, te putem ovlaštenog doktora iz članka 3. Poslodavac osiguranika može zahtijevati od Zavoda kontrolu opravdanosti bolovanja za sve vrijeme trajanja bolovanja osiguranika.

vinski ocat s hipertenzijom

Članak 8. Ovaj Pravilnika stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet Sažetak Arterijska hipertenzija i Diabetes mellitus su nezavisni i snažni faktori rizika za razvoj bolesti krvnih sudova koronarna, cerebrovaskularna i periferna vaskularna bolest i bolesti bubrega. Udruženost hipertenzije i Diabetes mellitus-a ne predstavlja prost zbir rizika, već ozbiljno stanje eksponencijalno uvećanog rizika. HTA hipertenzija je dva puta češća u obolelih od DM Diabetes mellitus -a i tada je najčešće udružena sa dijabetesnom nefropatijom. Uzroci HTA u DM-u su: genetska predispozicija endotelna disfunkcija, insulinska rezistencija i faktori okoline. Cilj terapije HTA u DM je sprečiti smrtni ishod, specifični morbiditet i invalidnost, a ne pogoršati glikoregulaciju, liporegulaciju i hronične komplikacije perifernu makroangiopatiju, nefropatiju i dr.

Prilog 1.