Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije?

Što je novo u liječenju hipertenzije

Sadržaj

  hipertenzija i vid oko oštećenja najbolji caj protiv visokog pritiska

  Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije? Autor: doc. Nikola Bulj, dr.

  hipertenzija skrb majka vazodilatatori tablete za hipertenziju

  Prema novim smjernicama definicija hipertenzije ostala je nepromijenjena u usporedbi s onom iz U dijagnostici, nove smjernice osim mjerenja krvnog tlaka u ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT. Ove smjernice posvećuju veću pažnju hipertenziji u starijih osoba.

  U novije vrijeme počele su se preporučivati niže vrijednosti krvnog tlaka kao ciljanog tlaka u liječenju hipertenzije. Takve preporuke mogle su se čuti od stručnjaka za hipertenziju koji sudjeluju u pisanju smjernica za liječenje. Međutim, taj pristup nije dokazan. U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirana je literatura kako bi se pronašli svi klinički pokusi u kjima je ispitano jesu li niže ciljane vrijednosti krvnog tlaka bolje nego standardne ciljane vrijednosti krvnog tlaka.

  Prilikom odabira terapije u starijih osoba biološka dob i opće stanje bolesnika umjesto kronološke dobi određuju izbor antihipertenzivne terapije. Jedna od najvećih novosti u novim smjernicama jest naputak da se antihipertenzivno liječenje treba započeti kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala ili diuretikomšto u ranijim preporukama nije bio slučaj.

  hipertenzija aplikacija dibasol hipertenzija i tretman stupnja 2

  Smjernice posebnu pažnju posvećuju suradljivosti bolesnika, budući da adherencija igra glavnu ulogu u lošoj kontroli krvnog tlaka. Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, primjenjuje fiksna kombinacija dvaju ili u rjeđim slučajevima triju antihipertenziva.

  endokrine hipertenzije hipertenzija uzroci

  Za pacijente s rezistentnom hipertenzijom preporučuje se dodavanje spironolaktona. Za razliku od smjernica za Eur Heart J.

  koje se u hipertenziji s migrene novi hipertenzija