Visok krvni pritisak i šećerna bolest

Liječenje hipertenzije i diabetes mellitus

Sadržaj

  hipertenzije i vegetarijanstvo hipertenzija u smislu psihosomatske medicine

  Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet Sažetak Arterijska hipertenzija i Diabetes mellitus su nezavisni i snažni faktori rizika za razvoj bolesti krvnih sudova koronarna, cerebrovaskularna i periferna vaskularna bolest i bolesti bubrega. Udruženost hipertenzije i Diabetes mellitus-a ne predstavlja prost zbir rizika, već ozbiljno stanje eksponencijalno uvećanog rizika.

  HTA hipertenzija je dva puta češća u obolelih od DM Diabetes mellitus -a i tada je najčešće udružena sa dijabetesnom nefropatijom.

  što vam je potrebno da se lijekovi za hipertenziju hipertenzija je ozbiljna

  Uzroci HTA u DM-u su: genetska predispozicija endotelna disfunkcija, insulinska rezistencija i faktori okoline. Cilj terapije HTA u DM je sprečiti smrtni ishod, specifični morbiditet i invalidnost, a ne pogoršati glikoregulaciju, liporegulaciju i hronične komplikacije perifernu makroangiopatiju, nefropatiju i dr.

  anestezije i hipertenzija zubi tenorikom liječenje hipertenzije

  Terapija HTA u DM podrazumeva primenu nefarmakoloških i farmakoloških mera koje se sprovode po principu "korak po korak" i ona je kompleksna. Moraju se uzeti u obzir farmakološke karakteristike antihipertenziva, kao i pridružene bolesti pacijenta. Sugerišu se medikamenti iz prve linije antihipertenziva, kao prvi korak, ACE inhibitori ili kardioselektivni beta adrenergički blokatori, blokeri kalcijumskih kanala, a ako postoji retencija natrijuma i vode, dodaju se diuretici male doze.

  kako zauzdati visoki krvni tlak bez lijekova hipertenzija pedigre bolest

  Nelečena hipertenzija u Diabetes mellitus-u izrazito povećava rizik za nastajanje hroničnih makro i mikroangiopatskih komplikacija.