Nove smjernice za intersticijski cistitis i sindrom bolnog mjehura - spahn-ranch.com

Cistitis hipertenzija. Tema: Problemi mokraćnog sustava - stranica 4 - Halo, doktore! - spahn-ranch.com

Infekcije mokraćnog sustava u trudnoći

Literatura Veličina problema Istraživanja njemačkih urologa pokazuju da klinički simptomi akutne epizode IMS-a traju prosječno šest dana, slabost i klonulost prisutne su dva dana, žena nije sposobna za posao najmanje jedan dan, a barem pola dana leži u krevetu.

Simptomi rekurentnih infekcija mokraćnog sustava dovode do smanjenja kvalitete života, gubitka radnih dana, povećane potrošnje antibiotika, ponavljanih liječničkih pregleda i konzultacija te povećanja medicinskih troškova Naziv infekcije mokraćnog sustava IMS općenit je naziv za infekcije lokalizirane na bilo kojem dijelu mokraćnog sustava.

On obuhvaća niz kliničkih sindroma i bolesti koje se razlikuju po lokalizaciji, etiologiji i epidemiologiji, anatomskom i cistitis hipertenzija statusu zahvaćenoga mokraćnog sustava, eventualnoj prisutnosti čimbenika koji pospješuju infekciju, težini poremećaja općeg stanja, izraženosti lokalnih simptoma infekcije, sklonosti recidiviranju, riziku od cistitis hipertenzija komplikacija, potrebnoj antimikrobnoj terapiji, ishodu i prognozi 1.

Mokraćni je sustav zatvoren sustav, od vanjskog ušća uretre do bubrega te se infekcija iz donjeg dijela uzlazno brzo proširi na bubreg i obrnuto, inficirana mokraća iz bubrega neprestano zasijava mokraćni mjehur bakterijama 2.

Problemi mokraćnog sustava

Prema tomu teško je sa sigurnošću tvrditi da je upala zahvatila samo određeni segment mokraćnog sustava. Najmanje trećina bolesnika sa simptomima akutnoga cistitisa, a bez cistitis hipertenzija simptoma gornjeg dijela mokraćnog sustava ima supklinički zahvaćen bubreg 3, 4.

IMS su jedne od najčešćih infekcija ljudi i najčešći su razlog za opravdano propisivanje antimikrobnih lijekova 5. Učestalost IMS-a ovisi o spolu, dobi i prisutnosti čimbenika rizika 6.

Cistitis Hemorrágica Urólogo Tampico

IMS su najčešći medicinski problem žena u reproduktivnoj dobi cistitis hipertenzija 30 su puta češće nego u muškaraca iste dobne skupine 6. Istraživanja njemačkih urologa pokazuju da klinički simptomi akutne epizode IMS-a traju prosječno šest dana, slabost i klonulost prisutne su dva dana, žena nije sposobna za posao najmanje jedan dan, a barem pola cistitis hipertenzija leži u krevetu.

Simptomi rekurentnih infekcija mokraćnog sustava dovode do smanjenja kvalitete života, gubitka radnih dana, povećane potrošnje antibiotika, ponavljanih liječničkih pregleda i konzultacija te povećanja medicinskih troškova 9.

cistitis hipertenzija

Prema Hrvatskom zdravstveno-statističkom ljetopisu cistitis hipertenzija Hrvatskoj je Dijagnostika i vysoký oční tlak projevy E. Prema Hrvatskim nacionalnim smjernicama, koje su donesene Cilj je antimikrobnog liječenja IMS-a nestanak kliničkih simptoma i eradikacija infekcije. Opće preporuke za liječenje IMS-a jesu dobra hidracija, mirovanje te primjena analgetika i antipiretika prema potrebi.

Dijagnoza Cistitis hipertenzija postavlja se na temelju kliničkih simptoma i znakova te nalaza urina.

Pijelonefritis

Urinokultura se mora učiniti prije započete antimikrobne terapije u trudnica, dijabetičara, u slučajevima rekurentnih infekcija, kada prethodna terapija nije bila uspješna te kod sumnje na pijelonefritis. Kod akutnoga nekompliciranog cistitisa nije nužno učiniti urinokulturu jer je uzročnik lako prepoznatljiv, a njegova antimikrobna osjetljivost poznata.

cistitis hipertenzija

Prema podacima Odbora za praćenje cistitis hipertenzija bakterija na antibiotike Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, koji djeluje od Akutni nekomplicirani cistitis povećaj sliku Akutni nekomplicirani cistitis akutna je upala mokraćnog mjehura u žene koja nije trudnica, nije u menopauzi i nema drugih kompliciranih čimbenika za IMS, u koje simptomi traju kraće od 7 dana i koja nije imala simptome IMS-a unatrag četiri tjedna prije ove epizode tablica 1.

U žena s akutnim cistitisom vjerojatnost postojanja akutne bubrežne infekcije cistitis hipertenzija je ako simptomi traju 7 dana ili dulje, ako postoji podatak o nedavnoj infekciji mokraćnog sustava i u žena nižega socijalno-ekonomskog statusa 3, 4.

Hematurija

I dok Europske urološke smjernice za lijek prvog izbora za liječenje akutnoga nekompliciranog cistitisa ističu uz nitrofurantoin, fosfomicin i pivmecilinam, to kod nas nije moguće jer ta dva lijeka nisu u Hrvatskoj registrirana. Akutni nekomplicirani pijelonefritis povećaj sliku Akutni nekomplicirani pijelonefritis akutna je upala bubrega praćena signifikantnom bakteriurijom u žena u menopauzi koje nisu trudnice i nemaju druge komplicirajuće čimbenike za IMS.

Kod cistitis hipertenzija mogu biti izraženi i simptomi afekcije donjeg dijela urotrakta. U starijih osoba s pijelonefritisom češće su zastupljeni samo opći simptomi, a katkad i inkontinencija urina.

cistitis hipertenzija

Iako je udio klavulanske kiseline veći u dozi koamoksiklava od 3x mg nego u dozi 2x1 g, što je bitno za gram-negativne uzročnike IMSneke su studije pokazale jednaku kliničku djelotvornost obaju doziranja u liječenju IMS-a Stoga je radna grupa odlučila cistitis hipertenzija primjenu koamoksiklava u dozi od 2x1 g, računajući na bolju suradljivost bolesnika i manje nuspojava tablica 2.

Europske smjernice za cistitis hipertenzija akutnoga nekompliciranog pijelonefritisa preporučuju koamoksiklav samo u slučaju dokazane osjetljivosti gram-pozitivnog uzročnika te ga ne preporučuju kao cistitis hipertenzija prvog izbora u empirijskoj terapiji akutnog pijelonefritisa.

cistitis hipertenzija

Komplicirane IMS povećaj sliku Komplicirane IMS nastaju u osoba koje imaju bolesti ili stanja koja pospješuju infekciju te otežavaju njezino izlječenje. Komplicirane IMS su sve one koje nisu nekomplicirane.

cistitis hipertenzija

To mogu biti i cistitis i pijelonefritis. U ovom članku dane su osnovne smjernice za dijagnostiku i antimikrobno liječenje IMS-a. Rekurentne i komplicirane IMS te sindrom prostatitisa opisani su u posebnim poglavljima.