Posts tagged with "HIPERTENZIJA"

Hipertenzije i pogon, Muito mais do que documentos

Sadržaj

  Rezistentnu arterijsku hipertenziju definiramo kao nereguliranu arterijsku hipertenziju unatoč primjeni triju ili više antihipertenzivnih lijekova u odgovarajućim dozama.

  hipertenzije i pogon

  Radi se o kompleksnoj bolesti i velikom terapijskom problemu koji izrazito povećava rizik za nastup kardiovaskularnih bolesti i bubrežnog zatajenja.

  Prije nepune tri godine objavljeni su prvi izvještaji koji opisuju novu metodu liječenja rezistentne arterijske hipertenzije nazvanu renalna denervacija.

  hipertenzije i pogon

  Renalni simpatički eferentni i aferentni živci imaju ključnu ulogu u procesu nastajanja i održavanja povišenog krvnog tlaka. Oni se nalaze unutar stijenke ili su priljubljeni uz stijenku renalne arterije.

  Renalna denervacija jest zahvat koji se sastoji od radiofrekventne ablacije simpatičkih živaca renalne arterije.

  hipertenzije i pogon

  Femoralnim putem s posebno dizajniranim kateterom ulazi se u renalnu arteriju te se cirkumferentno abliraju simpatički živci. Zahvat traje oko 40 minuta.

  Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije? Autor: doc.

  Nakon nekoliko nekontroliranih istraživanja koji su pokazali dobre rezultate renalne denervacije, prošle je godine objavljeno prvo kontrolirano randomizirano istraživanje nazvano Simplicity HTN Provedeno je u 24 centra Europe, Australije i Novog Zelanda. Bolesnici su randomizirani u rezistentna hipertenzija znacenje skupine: u jednoj skupini bolesnici su podvrgnuti zahvatu renalne denervacije uz nastavak prethodne terapije 52 bolesnikadok je u kontrolnoj skupini nastavljena medikamentozna terapija 51 bolesnik.

  1. Renalna denervacija – nova metoda liječenja rezistentne arterijske hipertenzije
  2. Dijeta na prvom stupnju hipertenzije
  3. Он надеялся, что Элвин окажется прав в своих мечтах, и все это можно будет изменить.
  4. Он обратил внимание на окружающее и заинтересовался, можно ли узнать что-нибудь новое для себя в этом невероятно древнем аппарате, предназначенном для путешествий.
  5. Efikasnost Primjene Lizinoprila u Liječenju Hipertenzije
  6. Стены были покрыты мельчайшей мозаикой из белых и черных квадратиков без соблюдения какой-либо закономерности.
  7. Я думаю, что корабль Мастера был одним из последних, прилетевших тогда на Землю.
  8. За несколько минут он сильно уменьшился и выглядел более неуклюжим.

  Nisu poznati hipertenzije i pogon su razlozi i prediktori adekvatnog hipertenzije i pogon na terapiju renalne denervacije. Ukupno se zahvat pokazao sigurnim s dugotrajnim učincima na sniženje krvnoga tlaka.

  Você está na página 1de 3 Pesquisar no documento Efikasnost primjene lizinoprila u lijeenju hipertenzije Ovo je prikaz mladog pacijenta s novootkrivenom hipertenzijom kod kojeg je u samo par dana postavljena dijagnoza, uinjena kvalitetna kompletna obrada i ordinirana terapija sve na nivou porodinog doktora. Prikaz sluaja Pacijent S. Razlog dolaska:javlja se s otpusnicom hipertenzije i pogon bolnice zbog preloma desne podlaktice radi zakljuenja bolovanja, te usput navodi da esto ima povien pritisak unazad par godina. Linaanamneza: do sada se nije javljao u ambulantu, uglavnom zdrav, ne pui, alcohol ponekad konzumira umjereno. Porodina anamneza: otac hipertoniar i dijabetiar, majka ima hipertireozu.

  Nisu zabilježeni neželjeni efekti liječenja renalnom denervacijom. Redovitim slikovnim praćenjem bolesnika tijekom prvih šest mjeseci od zahvata nije bilo slučajeva stenoza, tromboza, embolija ni aneurizmatskih proširenja renalnih arterija te nije bilo učinaka na funkciju bubrega čak ni kod uključenih bolesnika s blagim bubrežnim zatajenjem.

  Zahvat renalne denervacije pokazao se dugoročno djelujućim, unatoč početnoj zabrinutosti o mogućem ponovnom oporavku simpatičkih živaca koji bi mogao smanjiti dugotrajni učinak ove metode. Na kraju možemo zaključiti da se radi o novom i veoma zanimljivom konceptu liječenja rezistentne arterijske hipertenzije.

  Prvi su rezultati veoma ohrabrujući, za sada se radi o pomoćnoj metodi koja se koristi uz medikamentoznu terapiju kod bolesnika s teškom rezistentnom hipertenzijom.

  hipertenzije i pogon

  Potrebno je izvršiti dodatna istraživanja kojima će se razriješiti određene dileme, primjerice zašto kod određenih bolesnika ne dolazi do adekvatnog snižavanja krvnoga tlaka. Također, buduća istraživanja morat će pokazati učinak ove metode na mortalitet bolesnika te na incidenciju kardiovaskularnih komplikacija i bubrežnog zatajenja kod bolesnika s povišenim krvnim tlakom.

  hipertenzije i pogon

  Sandro Brusich dr. Catheter-based renal sympathetic denervation for resistant hypertension: a multicentre safety and proof-of-principle cohort study.

  hipertenzije i pogon

  Lancet ; DOI Hipertenzije i pogon HTN-2 Investigators. Renal sympathetic denervation in patients with treatment-resistant hypertension The Symplicity HTN-2 Trial : a randomised controlled trial.

  Nedostatan unos joda rizičan po zdravlje, a čak 70 posto korisnika nejodiranih vrsta soli su žene Samo grama kruha sadrži oko 2 grama soli, a u pojedinim pecivima ta je količina i dvostruko veća.

  Doumas M and Douma S. Renal sympathetic denervation: the jury is still out.