Nova 44 lijeka u RS dostupna na recept

Lista lijekova za hipertenziju na referentne cijene. Liste lijekova

Novi Pravilnik regulirat će cijene lijekova koje se izdaju na recept, tako da će pojedini lijekovi pojeftiniti za deset posto, dok drugi neće uopće biti jeftiniji, jer se već plaćaju po cijeni koja je manja od maksimalne određene novim lista lijekova za hipertenziju na referentne cijene. Lijekovi koji se izdaju na recept nose otprilike 80 posto tržišta u vrijednosti od oko miliona KM. S prosječnom uštedom od deset posto računa se da će fondovi, bolnice i ostali uštedjeti oko 50 miliona KM na godišnjem nivou.

Snižene cijene lijekova donijet će i velike uštede građanima, a fondovi zdravstvenih osiguranja će imati priliku da zbog nižih cijene osiguraju veće količine lijekova svojim osiguranicima. Dostupnost lijekova koji se finansiraju iz sistema zdravstvenog osiguranja zavisi od budžeta fondova", kazala je za Radiosarajevo.

Ipak cijene lijekova neće biti povoljnije u svim oblastima.

kako brzo skinuti krvni pritisak

Na ove lijekove odlazio je najveći dio sredstava u BiH, samo u Prema ranijim izvještajima Svjetske banke, cijene lijekovi za kardiovaskularne bolesti bile su do ili posto veće u odnosu na cijene u Hrvatskoj, no cijene su značajno varirale i u odnosu na entitete. Od ispitanih 13 lijekova za ovu vrstu oboljenja njih deset je imalo veću cijenu u FBiH nego u RS-u, u nekim slučajevima i do 50 posto.

Infografiku pogledajte na ovom linku Iako je analiza Svjetske banke rađena prije nekoliko godina, do uvođenja novog Pravilnika značajnih razlika u cijenama nije bilo, a izvještaji su pokazali da odstupanja u cijenama idu u korist RS-a.

hipertenzija i leti u avionu

Takva razlika među cijenama tjerala je građane iz FBiH da često odlaze u apoteke u Republici Srpskoj kako bi nabavljali potrebne lijekove po nižim cijenama. Novim Pravilnikom prekinuta je takva praksa.

Nova 44 lijeka u RS dostupna na recept

Maksimalne veleprodajne cijene lijekova sada su jedinstvene za cijelo tržište BiH, potvrdila je Biljana Tubić. Magazinović smatra da su cijene lijekova u BiH bile izuzetno visoke, te da pojeftinjenje pokazuje da su marže na lijekove opravdane, tako da ih ne osjeti ni farmaceutski lobi.

nizak krvni pritisak prirodni lekovi

Sličnog mišljenja je i zastupnica Jasna Duraković koja je za naš portal navela kako se od početka priče o cijenama lijekova izjašnjavala i zalagala za minimaliziranje cijena PDV-a ili potpuno ukidanje PDV-a na cijene lijekova. Inače imamo sulud sistem zdravstva koji funkcionira na štetu krajnjih korisnika koji uredno plaćaju zdravstveno osiguranje", rekla je Duraković i dodala da će sada po Zakonu morati izjednačiti cijene u oba bh.

Vezani članci

U Agenciji nemaju egzaktne podatke koji će lijekovi pojeftiniti, no dostavili su nam poznate primjere sniženih cijena lijekova. Ipak, u Bosni i Hercegovini i dalje kao jedan od gorućih problema u zdravstvenom sistemu ostaje pitanje esencijalne liste lijekova, odnosno lijekova koji se pacijentima izdaju na recept, iako je Do danas se veliki broj zemalja suočava s ovim problemom među kojima se nalazi i naša zemlja, koja na državnom nivou, kao jedina u Europi, nema jedinstvenu listu esencijalnih lijekova.

Zato u Federaciji BiH imamo jedanaest listi — za svaki kanton i na nivou entiteta, dok je u Republici Srpskoj na snazi jedna lista. Nažalost, BiH još uvijek nema jedinstvenu esencijalnu listu lijekova, naveli su iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva.

U Federaciji BiH i Republici Srpskoj usvojeni su Zakoni o lijekovima na osnovu kojih su oba entiteta donijeli Odluke o listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguravanje zdravstvene zaštite. Osim što nisu ujednačene na nivou entiteta, ni kantonalne esencijalne liste nisu u potpunosti usklađene s Federalnom listom lijekova.

hipertenzija korak 3 2stepeni

Također, postoje razlike i u dodatnim listama B listekoje pojedini kantoni ni nemaju. Kantoni su obavezni u roku od 90 dana usaglasiti pozitivne liste lijekova kantona s Federalnom listom, i to obligatorno s A listom i fakultativno s B listom", naveli su iz Federalnog ministarstva za zdravstvo. Također, postoje i značajne razlike o participaciji osiguranih osoba u cijenama lijekova. Tako u RS-u građani plaćaju najnižu ponuđenu cijenu deset posto od referentne lista lijekova za hipertenziju na referentne cijene lijekadok su pacijenti u Federaciji BiH u potpunosti oslobođeni plaćanja lijekova s A liste.

dilatacija lijevog atrija hipertenzije

Osim neujednačenosti esencijalnih lista, problem je i neuvođenje lijekova za pojedine rijetke bolesti na iste poput plućne hipertenzije, rijetkog oboljenja krvnih sudova pluća. Od ove teške i neizlječive bolesti godišnje oboli jedna od pet osoba na milion ljudi. Lijekovi su skupi, a pacijenti koji boluju od ove bolesti već dugo su bez podrške u osiguravanju neophodne hrana hipertenzija za liječenje jer lijekovi Sildenafil i Bosentan nisu uvršteni na esencijalne liste.

On je ključan lijek u borbi protiv plućne hipertenzije i dostupan je samo pacijentima u Kantonu Sarajevo i Republici Srpskoj.

Referentne cijene hipertenzije

U Zeničko-dobojskom kantonu mi refundiraju samo 50 posto troškova nakon što kupim ovaj lijek", rekla je za Radiosarajevo. Kako je navela, iz Federalnog ministarstva za zdravstvo obećali su da će na novu listu biti uvršteni i pojedini lijekovi za rijetke bolesti poput plućne hipertenzije, koja se već našla na esencijalnoj listi pojedinih kantona poput Sarajevskog.

U navedeni Preporučeni sadržaj nove Liste uvršteni su i lijekovi za plućnu hipertenziju i  cističnu fibrozu, te silikonski zavoji kod indikacije za buloznu epidermolizu, a u skladu s inicijativama udruženja pacijenata", naveli su iz Federalnog ministarstva za zdravstvo, te su objasnili da lijekove s te liste finansiraju kantoni kao obveznici zdravstvenog osiguranja, a koji u skladu sa svojim mogućnostima odlučuju koji će se lijekovi naći na ovoj listi.

Cilj nam je na što jednostavniji, brži i pregledniji način prikazati rad i aktivnosti Zavoda.

Uštede će se očitovati u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, koji vrši refundiranje gore navedenih lijekova", naveli su iz Apoteka Sarajevo.

Ako pacijent želi kupiti ove lijekove, a nema zdravstveno osiguranje, prije svega mora imati validan recept koji mu je propisao ljekar iz privatne ili javne zdravstvene ustanove, uz koji će moći obaviti kupovinu, a za pojedine lijekove platit će manje kao naprimjer.

Iako su Od Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo očekuju se dodatne instrukcije po pitanju usaglašavanja cijena lijekova s Esencijalne liste, jer su JU 'Apoteke Sarajevo' u sistemu e-recepata", naveli iz Apoteka Sarajevo, te su dodali kako su maksimalne veleprodajne cijene praktično stupile na snagu od 1. Iz apoteke "B Pharm" u Banjoj Luci su nam kazali da Pravilnik još uvijek nije počeo da se primjenjuje, te kako još uvijek čekaju reakciju veleprodaje kojima nije definiran rok kada moraju implementirati isti.

Nakon što se promijene veleprodajne cijene lijekova ne mora značiti da će one odmah biti promijenjene i u apotekama, naročito u onim koji imaju zalihe lijekova po starim cijenama, objasnila je direktorica ove apoteke Dijana Petrović. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske objavio je novi cjenovnik lijekova koji je usklađen s novim Pravilnikom, a stupa na snagu Iz Fonda očekuju da će troškovi za lijekove biti niži za oko osam posto. Međutim,  na citostaticima i lijekovima za specifična oboljenja se ne očekuju značajnije uštede jer se ovi lijekovi nabavljaju putem tendera, gdje se već bira najniža cijena, te bi, ako bi se primjenjivao novi pravilnik, došlo i do povećanja cijena većeg broja ovih lijekova, jer su značajno skuplji u zemljama regiona, odnosno uporednim zemljama.

Preuzmi sliku Liste lijekova Pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja obuhvaćeno je i pravo na lijek. Osiguranim licima Fonda zdravstvenog osiguranja RS dostupni su lijekovi sa Liste lijekova koji se izdaju na recept, lijekovi sa Liste citotoksičnih lijekova, lijekovi sa bolničke liste i liste lijekova domova zdravlja, kao i lijekovi namijenjeni liječenju nekih specifičnih oboljenja. Izuzev lijekova koji se izdaju na recept, ostali lijekovi se nabavljaju  centralizovano, sistemom javnih nabavki. Fond zdravstvenog osiguranja provodi redovne kontrole dostupnosti osiguranim licima lijekova u apotekama i zdravstvenim ustanovama. Zahvaljujući centralizovanom snabdjevanju i redovnim kontrolama, osiguranim licima su kontinuirano dostupni lijekovi u bolnicama i domovima zdravlja.

Naime, 'dozvoljena' najviša cijena pojedinih citostatika prema novom pravilniku je višestruko veća od dosadašnjih cijena, ali to ne znači da će se sadašnja cijena ovih lijekova u RS značajnije mijenjati i povećavati, jer je riječ samo o dozvoljenom lista lijekova za hipertenziju na referentne cijene limitu", naveli su iz Fonda.

Često uzimani i propisivani lijekovi poput Paracetamola, Analgina, Lexiliuma već imaju nižu cijenu od maksimalno dozvoljenih, naveli su iz Apoteka Sarajevo.