Arterijska hipertenzija uzrokovana lijekovima - 1. dio - Zdravo budi

Karakteristike hipertenzije

Sadržaj

  karakteristike hipertenzije

  Karakteristike kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka u djece i adolescenata s esencijalnom hipertenzijom ovisno o tjelesnoj masi. Physiotherapia Croatica, 15 1.

  karakteristike hipertenzije

  Citirano Physiotherapia Croatica [Internet]. Trutin, M. Crnković, T. Lesar i B. Valent Morić, "Karakteristike kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka u djece i adolescenata s esencijalnom hipertenzijom ovisno o tjelesnoj masi", Physiotherapia Karakteristike hipertenzije, vol.

  karakteristike hipertenzije

  Postoje studije koje pokazuju razlike u karakteristikama kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT u smislu nepovoljnih nalaza u normotenzivne djece ovisno o indeksu tjelesne mase ITMšto povećava kardiovaskularni rizik.

  Materijali i metode: Retrospektivno su analizirani podaci oje pacijenata sa karakteristike hipertenzije hipertenzijom u dobi od 10 do 18 godina; podijeljenih u tri grupe ovisno o ITM u one sa normalnom tjelesnom karakteristike hipertenzije ITM ITM Svima je rađeno KMAT-a i analizirane su kliničke značajke ispitanika.

  karakteristike hipertenzije

  Za statističku analizu korišteni su F-test jednolikosti varijanci te T-test dva uzorka nejednakih varijacija i za sve rezultate statistička značajnost je određena kao P Rezultati: Nije utvrđena statistički značajna razlika u prosječnim vrijednostima sistole i dijastole, prosječnim vrijednostima dijastole i sistole danju i noću, tlaku pulsa, prosječnoj vrijednosti pulsa u 24 h, te postotku neopadajućeg eng.

  Zaključak: Rezultati ne pokazuju statistički značajne razlike u parametrima mjerenim KMAT-om kod djece i adolescenata sa esencijalnom hipertnezijom, što upućuje na mogući združeni utjecaj genetskih, okolišnih faktora i debljine na krvni tlak kod djece i adolescenata sa esencijalnom hipertenzijom.

  Preporuka su nefarmakološke mjere kako u prevenciji, tako i karakteristike hipertenzije hipertenzije kod djece i adolescenata, koje uključuju prehrambene navike i način života.

  karakteristike hipertenzije

  Ključne riječi.