Sviba i hipertenzija

Ve kod objavljivanja ranijih smjernica bilo je sumnji o tome koliko takav opsean lanak moe biti od praktine koristi, te koliko moe pomoi prilikom novih istraivanja i studija.

Visok krvni pritisak (hipertenzija): uzroci, simptomi i lečenje

Moda je podatak kako su smjernice iz U smjernice iz Kao niti prethodne, tako niti ove smjernice nisu zapovjedne, nego savjetodavne i trae sviba i hipertenzija prilikom itanja aktivan pristup itatelja. Kada e lijenici traiti pomo i savjet za lijeenje svog bolesnika morat e itajui smjernice aktivno sudjelovati.

Warning message

I ponovo, kao i ranije niti ove nisu sveobuhvatne i postoje neki dijelovi koji nisu do kraja precizno razraeni, no kao nadopuna njima postoje struni i znanstveni bilteni koji se redovito i periodiki objavljuju ESH Scientic Letters i dostupni su na web stranicama navedenim na poleini ovog prijevoda. Ove smjernice zajedno prevode Hrvatsko drutvo za hipertenziju i Hrvatsko kardioloko drutvo i time pratimo trend nae dvije krovne europske udruge.

  1. Она подняла было руку, приведя в волнение светящуюся паутинку своего платья, но тотчас снова уронила .
  2. Чистый разум был создан, но он оказался либо сумасшедшим, либо (что, судя по другим источникам, представляется более вероятным) неумолимо враждебным к веществу.
  3. И ты -- один из .

I na taj nain pokazujemo kako pristup hipertoniaru nikako ne smije biti simpliciran, te usmjeren samo na sniavanja milimetara ive, nego mora biti usredotoen na ukupno smanjivanje kardiovaskularnog i bubrenog rizika.

Sa sniavanjem toga rizika mora se zapoeti rano, te je tako jedan od prijedloga ovih smjernica koji e sigurno donijeti korist, ali i neke dijaloge, da se mlaim osobama ukupni rizik odredi na temelju procjene relativnog, a ne apsolutnog rizika.

Kod prevoenja smjernica vodili smo se istim naelom kao i prije tri godine, te se i ovom prilikom ispriavamo to jezina istoa nije uvijek bila na prvom mjestu.

S obzirom kako je cijeli ovaj posao, kao i ranije, obavljen volonterski vjerujemo kako neete zamjeriti i neke tiskarske greke koje su nam se mogle potkrasti.

sviba i hipertenzija

Osim vremena i truda koji je Odbor za pripremu hrvatskoga ne-shpa hipertenzija uloio u genetski hipertenzija i pripremu, za tiskanje su potrebna materijalna sredstva koja smo, kao i Na koncu, mislimo kako e ove smjernice donijeti novi boljitak naim bolesnicima i pomoi nam u nastojanjima da poboljamo kontrolu arterijske hipertenzije i time smanjimo kardiovaskularni pobol i smrtnost, ali isto tako i broj bolesnika u terminalnoj bubrenoj bolesti.

Zagreb, prosinac, Duko Kuzmani Predsjednik Hrvatskog drutva za hipertenziju Prof.

sviba i hipertenzija

Davor Milii Predsjednik Hrvatskog kardiolokog drutva Doc. U proteklih par godina zavreno je nekoliko velikih epidemiolokih i interventnih istraivanja koja su unekoliko promijenila deniciju arterijske hipertenzije, ali i unijela odreene novine u pristupu bolesnicima s povienim arterijskim tlakom i nainu lijeenja. Prole godine su prvi put zajedno lanovi Europskoga drutva za hipertenziju i Europskoga kardiolokog drutva osnovali zajedniki Odbor za smjernice za dijagnosticiranje i lijeenje arterijske hipertenzije koji je pripremio smjernice koje su naroito prilagoene europskim populacijama.

Kako je primarni cilj ovog Odbora educirati, a ne samo odreivati kruta pravila koja se ionako u svakodnevnom radu teko potujui naa je elja bila to vie ih pribliiti svim naim lijenicima, te smo ih u skladu s preporukama Europskoga drutva za hipertenziju i Europskoga kardiolokog drutva preveli u cijelosti. Svima je jasno kako to nije garancija da sviba i hipertenzija taj korak sam po sebi poboljati zbrinjavanje bolesnika s povienim vrijednostima arterijskog tlaka, ali e, nadamo se, pridonijeti smanjenju zjapa koji postoji izmeu znastveno dokumentiranih injenica i svakodnevne primjene novih spoznaja.

  • Куда больше людей, -- чем вы можете себе представить, предприняли такое же вот подземное путешествие, и почти всегда они оказывались людьми выдающимися, которые, приходя в Лиз, приносили с собой нечто ценное.
  • Чувство, владевшее им сейчас было не просто унынием.
  • Visok krvni tlak (hipertenzija) - Stranica 3 - spahn-ranch.com
  • smjernice hipertenzija - [PDF Document]
  • Я полагал, что был нигде - что я был лишь образом внутри разума города в ожидании своего явления на свет - вот Небольшая кушетка замерцала позади Элвина и сгустилась, став реальностью.
  • Hipertenzija jednostavni recepti

Takoer treba napomenuti da su tonzile hipertenzija i ove godine osim Europskoga drutva za hipertenziju i Europskoga kardiolokog drutva svoje vienje pristupa hipertoniarima prenjela i brojna druga drutva kao npr. Uz temelj koji nam daju smjernice Europskoga drutva za hipertenziju i Europskoga kardiolokog drutva dodatne korisne informacije u svakodnevnom radu moi e se dobiti i od tih drutava.

sviba i hipertenzija

Naime, niti jedne smjernice nisu posve sveobuhvatne, pa tako niti u ovima, pomalo iznenaujue, na primjer nije navedeno kako pristupiti bolesniku s hipertenzivnom krizom. Prijevod smjernica je zahtjevan posao i esto otvara dvoumice.

sviba i hipertenzija

Upravo kao to su i autori smjernica nastojali prezentirati struni pristup hipertoniarima eksibilno, tako smo i mi prilikom prevoenja uzeli odreenu slobodu s ciljem da itanje bude to jasnije. Uz dunu potrebu potivanja i njegovanja hrvatskoga jezika, svi smo svjesni velikog utjecaja anglosaksonske literature na medicinsko sviba i hipertenzija, ne samo kod nas nego i u velikom dijelu svijeta. Zbog toga smo uz koritenje hrvatskoga nazivlja na nekim mjestima ostavljali tuice npr.

Sviba i hipertenzija cijenu moda neto manje jezine istoe, eljeli smo postii veu sadrajnu jasnou. Dilemu koji naziv uporabiti rijeili smo esto koristei upravo njegovo iskustvo.

Statistika

Vrlo je mogue da e pokoji naziv ili termin izazvati raspravu ne bi li to bilo bolje drugaije prevesti. I to e sigurno biti koristan pomak, jer e omoguiti da se neki do sada nedovoljno uvrijeen izraz istakne.

sviba i hipertenzija

No, naa je elja i osnovni cilj bio pribliiti struni dio to veem broju lijenika i uiniti ove smjernice to jasnijima kako bismo na taj nain pokuali pridonijeti boljoj kontroli arterijske hipertenzije u Hrvatskoj, to bi trebao biti i jedan od prvih koraka u smanjivanju kardiovaskularnog pobola i smrtnosti.

U skladu sa sveopom europskom orijentacijom Republike Hrvatske, Hrvatsko kardioloko drutvo svojim prijevodom i usvajanjem navedenih smjernica, takoer nastoji doprinijeti naem to cjelovitijem ukljuivanju u krug zemalja razvijene Europe.

Patologija Sažetak Akutni respiratorni distres sindrom nastaje kada se u alveolama pluća nakuplja tekućina. Višak tekućine u plućima znači manje kisika koji dolazi u krvotok, te zbog toga dolazi do višestrukog zatajenja ostalih organa.

Bojan Jelakovi Prof. Davor Milii Odbor za pripremu hrvatskog prijevoda Zagreb, svibanj, Europsko drutvo za hipertenziju Europsko drutvo za kardiologiju Smjernice sviba i hipertenzija dijagnosticiranje i lijeenje arterijske hipertenzije, Europsko drutvo za hipertenziju Europsko drutvo za kardiologijuSmjernice za dijagnosticiranje i lijeenje arterijske hipertenzije, Europskog drutva za hipertenziju i Europskog drutva za kardiologiju Cjelovit tekst Smjernica tiskan je u asopisu Journal of Hypertension ; www.

Heagerty Velika BritanijaSverre E. Schmieder NjemakaHarry A. Nilsson vedskaJosep Redon panjolskaRoland E.