Važnost redovitih kardioloških pregleda bolesnika sa arterijskom hipertenzijom kod kardiologa

Hipertenzije i čitanje. Saznajte više o krvnom tlaku u sljedećim tekstovima:

Sadržaj

  Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije?

  hipertenzije i čitanje hipertenzija 1 i 2 stupnja lošije

  Autor: doc. Nikola Bulj, dr.

  hipertenzije i čitanje hipertenzija je rečenica

  Prema novim smjernicama definicija hipertenzije ostala je nepromijenjena u usporedbi s onom iz U dijagnostici, nove smjernice hipertenzije i čitanje mjerenja krvnog tlaka u ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT. Ove smjernice posvećuju veću pažnju hipertenziji u starijih osoba.

  hipertenzije i čitanje george f. lang hipertenzije

  Prilikom odabira terapije u starijih osoba biološka dob i opće stanje bolesnika umjesto kronološke dobi određuju izbor antihipertenzivne terapije. Jedna od najvećih novosti u novim smjernicama jest naputak da se antihipertenzivno liječenje treba započeti kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala ili diuretikomšto u ranijim preporukama nije bio slučaj.

  hipertenzije i čitanje možete sunčati u hipertenziji

  Smjernice posebnu pažnju posvećuju suradljivosti bolesnika, budući da adherencija igra glavnu ulogu u lošoj kontroli krvnog tlaka. Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, primjenjuje fiksna kombinacija dvaju ili u rjeđim slučajevima triju antihipertenziva.

  Za pacijente s rezistentnom hipertenzijom preporučuje se dodavanje spironolaktona.

  hipertenzije i čitanje limenke tabeks hipertenzija

  Za razliku od smjernica za Eur Heart J.