Što je važno u smjernicama?

Novi alati za liječenje hipertenzije

Sadržaj

  Postoje li novi terapijski pristupi? Hipertenzivnim pacijentima savjetuje se mjerenje tlaka i kod kuće, puhati hipertenzije ne samo ambulantno. Preporuka je smanjiti unos soli za čak pola.

  distonije na pozadini hipertenzije hipertenzije i epistaksa

  Također poželjno je novi alati za liječenje hipertenzije pušenje, baviti se tjelesnom aktivnošću i smanjiti unos alkohola. Prve smjernice objavljene su još Smjernice za I danas je hipertenzija diljem svijeta uzrok smrti broj jedan.

  lent i hipertenzija kako sam izliječio visok pritisak

  Autori smatraju kako se mora podići samosvjest u populaciji. U smjernicama je još više istaknuta važnost individualnog pristupa u odnosu na Životne navike ključne su u sprečavanju hipertenzije.

  što je hipertenzija i kako se on manifestira niacin hipertenzija

  Od velike je važnosti i uloga liječnika koje se poziva da primjene aktivniji pristup u pacijenata s visokim vrijednostima tlaka. Također, liječnici bi trebali više pažnje posvetiti na slijedeće grupe pacijenata s hipertenzijom: dijabetičare, mlade, starije i trudnice kao i sve pacijente s drugim čimbenicima kardiovaskularnog rizika.

  Što je drugačije u odnosu na stare smjernice?

  kako podignut tlak lijek služi za hipertenziju

  Autori više ne vide smisla u toj dvojnoj podjeli i za sve pacijente preporučuju istu vrijednost. Kakve su nove preporuke za antihipertenzivnu terapiju? Time se želi postići optimalan izbor za svakog pacijenta individualnim donošenjem odluke o tome koja skupina lijeka će se koristiti kao terapija prvog izbora. Terapija hipertenzije otporne na terapiju lijekovima denervacijom bubrega izgleda za sada obećavajuće, ali potrebna su dodatna istraživanja koja bi to potvrdila.

  hipertenzije i noshpa vrat korekcija za video hipertenzije