Svjetski dan hipertenzije 2018.

Prevalencija hipertenzije starosti. Visoki tlak: simptomi na koje trebate obratiti pažnju

prevalencija hipertenzije starosti

Seosko zdravlje; hipertenzija; šećerna bolest Rural health; hypertension; prevalencija hipertenzije starosti mellitus Sažetak Uvod: Moderan način života dominantno je obilježen sve manjom tjelesnom aktivnošću i prekomjernim kalorijskim unosom koji neposredno utječu na širenje epidemije debljine, šećerne bolesti tipa 2 te sveukupno poremećaja koji se javljaju u sklopu metaboličkog sindroma. Obzirom na srodan patofiziološki mehanizam i kronične komplikacije koje obilježavaju tijek šećerne bolesti, ona je vrlo često udružena s hipertenzijom.

Navedeni komorbiditet povezan je s daljnjim povećanim rizikom razvoja kardiovaskularnih bolesti, najčešćeg uzroka smrti u Hrvatskoj.

Hipertenzija: Lekovi u terapiji povišenog krvnog pritiska

Seoska područja Sisačko — moslavačke županije područja su nižeg socio-ekonomskog statusa, uglavnom starijeg stanovništva nedovoljno upoznatog s značenjem, terapijom i posljedicama bolesti kao što su šećerna bolest i povišeni krvni prevalencija hipertenzije starosti. Uz to specifični uvjeti života i ograničene mogućnosti zdravstvenog sustava dodatno povećavaju zdravstvene rizike u ovoj populaciji, što predstavlja ozbiljan izazov organizaciji zdravstvene zaštite na ovom području.

prevalencija hipertenzije starosti

Cilj: Procijeniti prevalenciju hipertenzije u bolesnika sa šećernom bolešću među seoskom populacijom Sisačko moslavačke županije te je usporediti sa prevalencijom hipertenzije u osoba koje ne boluju od šećerne bolesti. Metode: Terensko istraživanje uključivalo je korištenje intervjua, upitnika te mjerenje krvnog tlaka i razine glukoze u krvi na tašte. Podaci o broju hipertoničara i dijabetičara dobiveni su anamnestički i mjerenjem glukoze u krvi nakon osmosatnog gladovanja te arterijskog tlaka nakon petominutnog suzdržavanja od tjelesne aktivnosti.

prevalencija hipertenzije starosti

U skupini ispitanika oboljelih od šećerne bolesti od 23 ispitanika 22 su imali i hipertenziju 1 novootkrivena temeljem izmjerenih vrijednosti tlaka dok je u skupini ispitanika bez šećerne bolesti od 82 ispitanika njih 58 imalo i hipertenziju 16 novootkrivenih temeljem izmjerenih vrijednosti tlaka. Ispitivanjem je ustanovljena statistički značajna razlika u učestalosti hipertenzije između ispitanika sa šećernom bolesti i bez šećernom bolesti.

prevalencija hipertenzije starosti

Zaključak: Učestalost hipertenzije u osoba sa šećernom bolešću u seoskom području Sisačko- moslavačke županije izrazito je visoka i značajno veća no u osoba bez šećerne bolesti. Zbog povećanog rizika od kardiovaskularnih komplikacija u osoba sa navedenim komorbiditetom rano otkrivanje, sveobuhvatan pristup oboljelima uz što bolju metaboličku prevalencija hipertenzije starosti bolesti neizostavni su.

Izvorni jezik.

Smanjena tjelesna aktivnost Više uzroka srčanog udara Na neke rizične čimbenike se ne može utjecati primjerice spol ili dobali postoje i oni koji se mogu modificirati. Uzroci ateroskleroze, angine pektoris i srčanog udara su multifaktorijalni. To znači da se nikada ne može usmjeriti prstom u samo jedan uzrok, već više različitih stanja u manjoj ili većoj mjeri doprinosi razvoju bolesti. Točnije je reći da se radi o rizičnim čimbenicima. Kako je gore spomenuto, postoje čimbenici na koje se ne može utjecati npr.