Epidemiologija hipertenzije

Sadržaj

  Epidemiologija hipertenzije u Hrvatskoj i svijetu Arterijska hipertenzija predstavlja globalnu epidemiju i vodeći čimbenik rizika za smrtnost i dizabilitet na globalnoj razini.

  epidemiologija hipertenzije

  U ovom radu analiziramo razlike u prevalenciji, svjesnosti, terapiji, i kontroli arterijske hipertenzije epidemiologija hipertenzije svijetu i Hrvatskoj te trendove u prevalenciji povišenog arterijskog tlaka. Neophodno je provoditi mjere primarne prevencije na populacijskoj razini, koje uključuju odgovarajuću javnozdravstvenu legislativu i strategiju te edukaciju stanovništva. Materijal i metode: Za potrebe ove analize pretraživana je literatura iz MEDLINE baze s epidemiološkim istraživanjima arterijske hipertenzije i studije globalnog opterećenja bolestima.

  epidemiologija hipertenzije

  Razvijene zemlje uglavnom bilježe nižu prevalenciju, a slabije razvijene zemlje višu prevalenciju hipertenzije. Prema studiji epidemiologija hipertenzije opterećenja bolestima iz Dobno standardizirana stopa hipertenzije opada zadnjih tridesetak godina na globalnoj razini, smanjujući se epidemiologija hipertenzije 1 mmHg po epidemiologija hipertenzije desetljeću od Međutim, broj osoba s hipertenzijom se povećao s na milijuna, zbog starenja i porasta populacije.

  Istraživanjima provedenim u Hrvatskoj U studiji EH-UH provedenoj Godine Zaključak: Arterijska hipertenzija predstavlja vodeći javnozdravstveni hipertenzija je dekompenziranoj na globalnoj razini i u Hrvatskoj, zbog visoke prevalencije, nedovoljne svjesnosti, terapije i kontrole, bez obzira na dostupna znanja o mogućnosti prevencije i liječenja.

  epidemiologija hipertenzije

  Stoga je neophodno provoditi mjere primarne prevencije na populacijskoj razini, koje uključuju odgovarajuću epidemiologija hipertenzije legislativu i strategiju te edukaciju stanovništva.