Medisana BW 335 Handleiding

Vysoký systolický nízký diastolický tlak

vysoký systolický nízký diastolický tlak

Nastavení: formát zobrazení, datum, čas Aby přístroj fungoval správně, je nutno provést nastavení času a data. Bezprostředně po vložení baterií se přístroj po dobu 1 minuty nachází v režimu nastavení a poté se přepne do pohotovostního režimu. Do režimu nastavení tretmani za hipertenziju video můžete kdykoliv vrátit tím, že současně stisknete a po dobu cca 2 sekund podržíte tlačítko a tlačítko M.

V režimu nastavení se nejprve zobrazí možnost nastavení formátu zobrazení hodin 24 nebo 12 hodin. Pomocí tlačítka M nastavíte požadovanou hodnotu. Pokud nyní stisknete tlačítkopřejdete k nastavení data a času.

Medisana BU 535 Handleiding

Nastavte postupně rok, měsíc, den, hodinu a minutu. Stisknutím tlačítka M můžete změnit blikající hodnotu. Pomocí tlačítka potvrdíte nastavenou hodnotu a přejdete k dalšímu nastavení.

vysoký systolický nízký diastolický tlak

Po nastavení minut a stisknutí tlačítka jsou všechna nastavení dokončena a přístroj se opět přepne do pohotovostního režimu. Pokud během procesu nastavení po dobu cca 1 minuty neprovedete žádnou volbu, přepne se přístroj automaticky do pohotovostního režimu.

Při výměně baterií se údaje ztratí a musí se znovu nastavit.

Měření TK a cílová hodnota při léčbě hypertenze

Měřič krevního tlaku BU Ÿ Přístroj je určen jen k soukromému využití. Pokud byste měli pochybnosti ohledně zdravotního stavu, před použitím si promluvte se svým lékařem. Ÿ Přístroj používejte pouze v souladu s jeho určením a podle jeho návodu k použití.

Při použití v rozporu s určením zaniká nárok na záruku. Ÿ Přístroj se nesmí používat ke kontrole srdeční frekvence kardiostimulátoru.

Denne fuldautomatiske elektroniske blodtryksmåler er beregnet til at måle blodtryk derhjemme. Der er tale om et ikke-invasivt blodtryksmålesystem til måling af det diastoliske og systoliske blodtryk og puls på voksne ved hjælp af den oscillometriske teknik og en manchet, der skal lægges om håndleddet. Spørg din læge, hvis du ønsker at bruge apparatet på ældre børn. Hvis du har spørgsmål til dit helbred, bedes du henvende dig til din læge inden du tager apparatet i brug.

Ÿ Mnoho opakovaných měření krevního tlaku může vést k nežádoucím vedlejším účinkům, např. Ÿ Měření krevního tlaku - zejména při časté aplikaci - může na pokožce dočasně zanechat vysoký systolický nízký diastolický tlak po použití.

V ojedinělých případech mohou být tyto stopy viditelné i několik dní. Pro bližší informace popř.

  1. Od 50 let výše má příliš vysoké hodnoty krevního tlaku v podstatě každý druhý z nás.
  2. Элвин вновь задумался.
  3. Hipertenzija i letove na zrakoplovima
  4. Некогда и люди, и машины обладали этой силой; неизменные машины по-прежнему могли понимать мысленные приказы своих хозяев.
  5. Почти тотчас же все и кончилось, и внезапно наступившая тишина, казалось, зазвенела в ушах.
  6. Jelo korisni u hipertenzije

Ÿ Poruchy srdečního rytmu, resp. Při měření pomocí oscilometrických tlakoměrů to může vést k problémům se záznamem správné hodnoty měření. Tento přístroj je elektronicky vybaven tak, že pozná nepravidelný srdeční tep a indikuje tuto skutečnost symbolem na displeji.

V takovém případě kontaktujte svého lékaře.

Ÿ Stejně jako u všech ostatních oscilometrických měřičů krevního tlaku mohou určité zdravotní stavy vést k nepřesným výsledkům měření. K takovým stavům patří mimo jiné: poruchy srdečního rytmu, slabý krevní tlak, poruchy prokrvení, šokové stavy, diabetes, těhotenství, preeklampsie atd. Použití přístroje proto předem konzultujte se svým lékařem. Uvolněte manžetu a sejměte ji z paže.

Ÿ Rozpoznání arytmie nenahrazuje profesionální vyšetření srdce. Ÿ Tento přístroj není vhodný pro lékařskou diagnózu. Naměřené hodnoty slouží výhradně jako referenční informace. Informujte se u svého lékaře na léčbu a léky, které potřebujete.

vysoký systolický nízký diastolický tlak

Použití přístroje u starších dětí konzultujte s lékařem. Manžetu přikládejte pouze na horní část levé paže. Ÿ Kontaktujte lékaře před použitím vysoký systolický nízký diastolický tlak, pokud: Ÿ Manžetu nepřikládejte přes oděv. Může to vést k nepřesným výsledkům měření nebo k poraněním! Ÿ Pokud byl přístroj skladován v chladu, měl by se před použitím nějaký čas aklimatizovat při pokojové teplotě.

Medisana BW 335 Handleiding

Ÿ Přístroj chraňte před vlhkostí. Pokud by do přístroje vnikla tekutina, musí se baterie ihned vyjmout a přístroj nadále nepoužívejte. V tomto případě se spojte s prodejcem nebo nás informujte přímo. Ÿ Děti tento přístroj nesmí používat. Lékařské produkty nejsou hračka!

vysoký systolický nízký diastolický tlak

Opravy nechejte provést pouze v autorizovaném servisu. Ÿ Manžetu neohýbejte ani nepřehýbejte a netahejte ji přes ostré hrany.